ร่วมจัดประชาคม เรื่องน้ำไม่พอใช้ ม.20 เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

ร่วมจัดประชาคม เรื่องน้ำไม่พอใช้ ม.20 เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

            วันที่ 13 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ ร่วมจัดประชาคม เรื่องน้ำไม่พอใช้ ม.20 เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

เจ้าหน้าที่ จัดการซ่อมแซมประปา ม.3 และประปา ม.17

เจ้าหน้าที่ จัดการซ่อมแซมประปา ม.3 และประปา ม.17

           วันที่ 12 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ จัดการซ่อมแซมประปา ม.3 และประปา ม.17

ร่วมการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2561

ร่วมการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2561

           วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง ร่วมการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำป...

ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการทอผ้าไหม (บ้านสมพรรัตน์) ของ อบต.หนองสะโน

ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการทอผ้าไหม (บ้านสมพรรัตน์) ของ อบต.หนองสะโน

           วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน คณะผู้บริหารข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการทอผ้าไหม (บ้านสมพรรัตน์) ของ อบต.หนองสะโน

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 20%
น้อย - 40%

Total votes: 20
0 Posts

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_POSTS_MODE_DEFAULT

No Posts
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_MEMBERS COM_KUNENA_WHO_AND 5 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_GUESTS COM_KUNENA_WHO_ONLINE_NOW
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Messages: 2 | Total Subjects: 2
  • Total Sections: 1 | Total Categories: 2
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0